ФакТел ЕООД е приемник на фирма „ЕТ Фактел“, основана през 1995 г. в гр. Видин с управител
инж. Петьо Николов Панков. Предмет на дейност – офис техника и телекомуникация.
Доставка и монтаж.
Гарнционен и извънгаранционен сервиз.

Фирмата е представител на Микроинвест.