– Абонаментно поддържане на офистехника

– Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи

– Оптични кабелни мрежи

– Асемблиране на комютърни системи

– Продажба на активно оборудване за компютърни мрежи

– Инсталиране на комютър със софтуер на клиента

– Продажба и инсталиране на счетоводен и складов софтуер на фирма Микроинвест

– Инсталиране на друг софтуерен продукт със софтуер на клиента

– Ремонт и профилактика на настолни и преносими компютри

– Продажба и сервиз на копирни машини

– Продажба и програмитане на учрежденски телефонни централи

– Гаранционен и след гаранционе сервиз на офистехника

– Доставка на оригинални и съвместими консумативи

– Зареждане и рециклиране на тонер касети

– Ремонт на факс апарати